Żółw oliwkowy

Żółw oliwkowy to jeden z najmniejszych żółwi morskich i najliczniej występujący na świecie. Jest poławiany dla mięsa, a jego jaja są także poławiane gospodarczo. I pomimo, że jego populacja światowa jest największa ze wszystkich żółwi morskich, od lat 60. XX w. zmniejszyła się ona o 50% i gatunek ten uważany jest za narażony na wyginięcie. Żółwie oliwkowe żyją w tropikalnych rejonach wszystkich oceanów świata. Migrują między terytoriami lęgowymi, a żerowiskami nawet kilka tysięcy kilometrów. Jest to gatunek preferujący wody pelagiczne, rzadki w strefie przybrzeżnej, z wyjątkiem okresu składania jaj.

Nazwę gatunkową bierze żółw oliwkowy od oliwkowo-zielonego karapaksu. Od spodu żółwie te są żółto-zielonkawe. Małe żółwiki oliwkowe są brunatne. Karapaks w kształcie serca jest często szerszy niż dłuższy, dochodzi do 70 centymetrów. Waga bardzo rzadko przekracza 50 kg. Żółwie oliwkowe są wszystkożerne, żywią się małymi rybami, skorupiakami, małżami, także meduzami i algami. Preferują pożywienie mięsne.

W kilku miejscach na świecie, między innymi na kilku plażach Indii, co roku dochodzi do tzw. „arribadas” – kilka tysięcy samic żółwi oliwkowych wychodzi gromadnie na plażę, by składać jaja. Jedna samica składa około 100 jaj do 2-4 gniazd, 1-3 razy w ciągu sezonu lęgowego, który powtarza się co roku od stycznia do marca. Żółwie oliwkowe najczęściej wybierają ciasne, wąskie plaże, więc żółwice nawzajem niszczą i przekupują swoje gniazda. Jednak taka ilość złożonych jaj gwarantuje liczebność gatunku, bo wielu żółwikom uda się przeżyć. Młode wykluwają się po 50-60 dniach i natychmiast wędrują do morza.

Żółwie oliwkowe mogą żyć do 50 lat, dojrzałość płciową osiągają między 7 a 15 rokiem życia. Aby złożyć jaja powracają w miejsce swojego urodzenia.

Dodaj komentarz