AUTORYZOWANY SERWIS
AUTOMATY
BUTLE NURKOWE
JACKETY, SKRZYDŁA
CENNIK

Poniższy cennik zawiera cenę serwis kitów, czyli części wymienianych przy serwisie. Do tej ceny należ dodać koszt robocizny, który wynosi 50 zł od I lub II stopnia. Przykładowo: oddając typowo skonfigurowany automat do przeglądu, który zawiera jeden I i dwa II stopnie za moją pracę zapłacicie 150 zł + ceny niżej wymienionych części i przesyłkę 15 zł .

APEKS, AQUALUNG, MARES (co 1 rok)
POSEJDON
OCEANIC, HOLLIS (co 2 lata)

W przypadku wykrycia uszkodzeń innych części niż znajdujących się w zestawie serwisowym, koszt tych części jest doliczany do całości usługi serwisowej po uprzednim  kontakcie z Klientem.

Dlaczego warto serwisować automat oddechowy ?

Od sprawności automatów zależy nasze życie pod wodą. Nie zwlekajmy więc z przeglądami do momentu wystąpienia jakiejkolwiek awarii – może być za późno. Firma Apeks i Aqualung zaleca coroczny przegląd, w tym wymianę wszystkich o-ringów oraz innych niezbędnych elementów ruchomych (części te zawiera oryginalny serwis kit). O-ringi znajdujące się w automatach oddechowych starzeją się i odkształcają nawet nie będąc w użyciu.
Typowe usterki podczas pominięcia serwisu:

 • Rozszczelnienie I-go stopnia AO = wzrost ciśnienia między stopniowego.
 • Zablokowanie ruchomych części automatu.
 • Stały wydatek czynnika oddechowego z II stopnia.
 • Trwałe uszkodzenie układu grzybek-gniazdo w I i II stopniu.
 • Całkowite odcięcie czynnika oddechowego.
 • Brak szczelności pomiędzy poszczególnymi częściami automatu.

Pamiętajmy również o warunkach gwarancji – gwarancja na automat  jest dożywotnia, ale pod warunkiem corocznych przeglądów u autoryzowanych serwisantów. Jakikolwiek częściowy przegląd z częściową wymianą niezbędnych elementów u nie autoryzowanych serwisantów unieważnia naszą gwarancję na sprzęt!

Jak wykonuję serwis automatu?

 1. Podłączam automat do butli i sprawdzam jego pracę
 2. Rozkręcam automat, zdejmuję elementy podlegające wymianie i elementy metalowe
 3. Automat wkładam do myjki ultradźwiękowej i myję
 4. Pozostałe elementy nie podlegające wymianie czyszczę w łagodnym detergencie
 5. Myję wszystkie końcówki węży w myjce ultradźwiękowej
 6. Suszenie i inspekcja wszystkich elementów metalowych
 7. Wymieniam wszystkie części i o-ringi z zestawu serwisowego producenta, również w wężach, szybko złączkach i w manometrze
 8. Montaż całości
 9. Regulacja
 10. Kontrola stabilności pracy automatu pod wodą
 11. Wypisanie dokumentów serwisowych

W czasie przeglądów i napraw korzystamy wyłącznie z oryginalnych części zamiennych, myjki ultradźwiękowej oraz kompletów kluczy zalecanych przez producenta sprzętu nurkowego.

Po wykonanym serwisie użytkownik otrzymuje:

 • Prawidłowo wyregulowany automat z nowymi częściami znajdującymi się w service kit, w przypadku poważniejszej awarii wymiana części tylko po uzgodnieniu,
 • odpowiedni wpis w karcie serwisowej automatu,
 • zwrot wszystkich części wymienionych w czasie serwisu wraz z oryginalnym opakowaniem po zestawach serwisowych użytych do serwisu.
KAMIZELKI, SKRZYDŁA

Przegląd jacketu lub worka typu skrzydło

Koszt – 100 zł, obejmuje:
 • czyszczenie i dezynfekcja specjalnym płynem wewnątrz
 • czyszczenie inflatora 
 • czyszczenie zaworów nadmiarowych/spłuczek
BUTLE

Coroczny przegląd butli nurkowej połączony z serwisem zaworu

Koszt 100 zł, obejmuje:

 • mycie/czyszczenie zaworu
 • wymiana o-ringów w zaworze
 • wewnętrzne suszenie butli

nie obejmuje:

 • legalizacji butli, która według obowiązujących przepisów powinna być przeprowadzona co 2 lata.
 • dodatkowy koszt legalizacji butli wynosi 100 zł, jest to opłata do Urzędu Dozoru Technicznego

Legalizacja butli
Obowiązujące przepisy:

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
  z tym że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy ( np. butle z huty Vitkovice Cylinders a.s posiadają badania honorowane przez UDT na okres 10 lat

Nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres (pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE – jest on traktowany na równi z ważnym badaniem):

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

po tym czasie butle należy poddać badaniu.

Butle nurkowe, które uzyskały badanie i dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów (na okres dłuższy) mogą być eksploatowane – do daty wybitej przez UDT na kielichu butli

Przechowywanie butli nurkowych (powyżej 3 miesięcy):

 • butle stalowe: zostawiamy 20 bar gazu i tak przechowujemy
 • butle aluminiowe: przechowujemy puste
VIDEO /FILMY
CERTYFIKATY