Napełnianie butli nurkowych

NAPEŁNIANIE BUTLI NURKOWYCH

Kilka informacji

 • Napełnianie butli  odbywa się  w bazie nad jeziorem Piaseczno.
 • Używamy sprężarki renomowanej niemieckiej firmy DRAGER DK-13 o wydajności 220 l/min, w sprężarce zastosowano system filtracyjny Bauer Securus.
 • Ładujemy butle z banku powietrza (6×50/300 bar)
 • Krótki czas oczekiwania na usługę.
 • Butle napełniamy do 200 lub 300 bar.
 • Butle do napełnienia powinny posiadać ważną legalizację (można ją wykonać przy naszej pomocy).
 • Napełniamy również stage z nitroksem 50 i tlenem.
 • Ładowanie butli czystych tlenowo przez filtr tlenowy.

Cennik

POWIETRZE 200 BAR

Butla 11l = 22 zł, butla 12l =24 zł, butla 15 l = 30 zł, twinset 2×12 = 44 zł Jeśli masz powyżej 120 bar płacisz 1 zł/litr !
2 zł/litr

POWIETRZE 300 BAR (paintball)

Butla 6L = 21zł, butla 10l = 35 zł, butla 50 l = 175zł
3,5 zł/litr

Nitrox 32

Butla 11L = 27zł, Butla 15L = 37zł, Twin 2X12 = 60 zł
2,5 zł/litr

Nitrox 50

Butla 11L = 44 zł, Butla 7L = 28zł, butla 5,5 l(S40) = 22 zł
4 zł/litr

Tlen (do 150 bar)

Stage S40 -5,5 L = 27 zł , S80 = 55 zł
5 zł/litr

Moje uprawnienia

LEGALIZACJA BUTLI NURKOWYCH

Dokonujemy sprawdzenia i legalizacji butli nurkowych.

 • Cena za legalizację jednej butli wynosi 150 zł.
 • Coroczny przegląd wizualny butli połączony z serwisem zaworu(wymiana oringów, czyszczenie zaworu) 150 zł.

Obowiązujące przepisy:

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
 • z tym że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy ( np. butle z huty Vitkovice Cylinders a.s posiadają badania honorowane przez UDT na okres 10 lat)

Nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres (pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE – jest on traktowany na równi z ważnym badaniem):

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

po tym czasie butle należy poddać badaniu.

Butle nurkowe, które uzyskały badanie i dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów (na okres dłuższy) mogą być eksploatowane – do daty wybitej przez UDT na kielichu butli

Przechowywanie butli nurkowych (powyżej 3 miesięcy):

 • butle stalowe: zostawiamy 20 bar gazu i tak przechowujemy
 • butle aluminiowe: przechowujemy puste