NAPEŁNIANIE BUTLI NURKOWYCH

 • Napełnianie butli  odbywa się  w bazie nad jeziorem Piaseczno.

 • Używamy sprężarki renomowanej niemieckiej firmy DRAGER DK-13 o wydajności 220 l/min, w sprężarce zastosowano system filtracyjny Bauer Securus.

 • Ładujemy butle z banku powietrza (6×50/300 bar)

 • Krótki czas oczekiwania na usługę.

 • Butle napełniamy do 200 lub 300 bar.

 • Butle do napełnienia powinny posiadać ważną legalizację (można ją wykonać przy naszej pomocy).

 • Napełniamy również stage z nitroksem 50.

 • Ładowanie butli czystych tlenowo przez filtr tlenowy.

CENNIK

LEGALIZACJA BUTLI NURKOWYCH

Dokonujemy sprawdzenia i legalizacji butli nurkowych.

 • Cena za legalizację jednej butli wynosi 100 zł.
 • Coroczny przegląd wizualny butli połączony z serwisem zaworu 100 zł.

Obowiązujące przepisy:

Zgodnie z normami PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.7.12.2012 butle nurkowe należy poddawać badaniu co:

 • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)
 • z tym że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy ( np. butle z huty Vitkovice Cylinders a.s posiadają badania honorowane przez UDT na okres 10 lat)

Nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres (pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE – jest on traktowany na równi z ważnym badaniem):

 • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową)
 • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki)

po tym czasie butle należy poddać badaniu.

Butle nurkowe, które uzyskały badanie i dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów (na okres dłuższy) mogą być eksploatowane – do daty wybitej przez UDT na kielichu butli

Przechowywanie butli nurkowych (powyżej 3 miesięcy):

 • butle stalowe: zostawiamy 20 bar gazu i tak przechowujemy
 • butle aluminiowe: przechowujemy puste