Orka

Ten morski ssak należący do rzędu waleni, zwany także miecznikiem, zamieszkuje wszystkie oceany, a zwłaszcza ich chłodniejsze rejony. Nie ustalono statusu populacji orki – niektóre lokalne populacje orek są na listach zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na pewno orki cierpią z powodu przerzedzenia pożywienia, zanieczyszczenia, a także masowych połowów prowadzonych na niektórych obszarach.

Orki są drapieżnikami, znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego oceanów. Żywią się ławicami ryb, innymi waleniami, nawet większymi od siebie, młodymi fokami, pingwinami. Żyją i polują stadnie, przy czym w polowaniu kierują się niezwykłą inteligencją i stosują sztuczki, których uczą się z pokolenia na pokolenie. Orki tworzą stada 5-40 sztuk, są to grupy trzypokoleniowe, którym przewodniczy najstarsza i najbardziej doświadczona samica. Gdy ona umiera – stado rozpada się. Orki dożywają 50-90 lat.

Orki są czarno-białe, grzbiet jest czarny z białymi plamami za okiem i za płetwą grzbietową, brzuch jest biały i łączy się z białą plamą na boku zwierzęcia. Orki, ze względu na płeć, różnią się rozmiarami płetwy grzbietowej – u samców jest ona większa. Samce orki mogą mieć długość nawet do 10 metrów, wagę do 9 ton. Samice mierzą do 8,5 metra i ważą do 5,5 tony. Orki mają niesłychanie silne mięśnie, co pozwala im przez dłuższy okres czasu spoczywać na wybrzeżu w sytuacji, gdy polowanie tego wymaga. Unikają jednak sprytnie uwięzienia na mieliźnie. 60 milionów lat temu orki najprawdopodobniej były ssakami lądowymi. Szybkość z jaka orki potrafią płynąć dochodzi do 60 km/h.

Ciąża u orek trwa 17-18 miesięcy, a noworodek waży 150-200 kilo. Matka karmi go mlekiem przez pierwsze 2 miesiące życia. Samice orek są gotowe do rozrodu w wieku około 10 lat. Orki są niezwykle towarzyskie, skaczą nad wodę dla zabawy, poszczególne stada tych zwierząt mają także własne sposoby komunikacji. W niewoli orki często biją ogonem w wodę, co oznacza niezadowolenie, zdarzały się też przypadki, także śmiertelne, ataków orek w niewoli na swoich opiekunów. W naturze orki nie atakują ludzi.

Dodaj komentarz