Extended Range 50 ISSF

Program ma za zadanie, nauczyć planowania oraz bezpiecznych technik nurkowania do 50 metrów głębokości, z użyciem Powietrza jako gazu dennego oraz gazów dekompresyjnych typu Nitrox i Tlen, a także umiejętności posługiwania się 2 butlami bocznymi.

Wymagania:

  • minimum 21 lat
  • Stopień Advanced Nitrox 42 ISSF lub równoważny innej organizacji, np Extended Range SSI
  • Zalogowanych minimum 120 nurkowań (minimum 70 godzin), z czego co najmniej 30 nurkowań na głębokość większą niż 36 metrów

Koszt szkolenia:

2000 zł

Przebieg szkolenia:

W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 300 minut.

Uprawnienia:

Pozytywne zaliczenie szkolenia Extendend Range 50, zakończone jest wydaniem certyfikacji uprawniającej do nurkowania technicznego z wykorzystaniem powietrza, do głębokości 50 metrów bez limitów czasowych, prowadzonej dekompresji.

„W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty” motto ISSF